Δασοπυρόσβεση

Οι υψηλές θερμοκρασίες του ελληνικού καλοκαιριού, οι εγκληματικές ενέργειες, αλλά και η ανθρώπινη αμέλεια έχουν ως αποτέλεσμα έναν μεγάλο αριθμό πυρκαγιών που λυμαίνονται τα λιγοστά εναπομείναντα δάση της χώρας. Ειδικά η περιοχή της Αττικής έχει θρηνήσει, τα τελευταία χρόνια, απώλειες δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων δασικής γης. Σε παρόμοιες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η συνεχής τροφοδότηση με επαρκείς ποσότητες νερού έχει καίρια σημασία για την αντιμετώπιση του θανάσιμου αυτού κινδύνου.

Μεταφορά Νερού για Δασοπυρόσβεση

Η εταιρεία μας, από την ίδρυσή της, συμβάλλει σταθερά και με υπευθυνότητα στην προστασία του περιβάλλοντος και της περιουσίας σας. Σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα των δήμων και των νομαρχιών της περιφέρειας, καθώς και με το πυροσβεστικό σώμα, οι υδροφόρες Παύλου μεταφέρουν νερό όπου χρειαστεί για τις ανάγκες κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών.

Όταν οι ανάγκες της δασοπυρόσβεσης απαιτούν τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων νερού, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν αποκλειστικά από τον ιδιωτικό μας στόλο, η εταιρεία μας έχει προβλέψει τη συνεργασία με άλλους επαγγελματίες μεταφορείς νερού. Μισθώνοντας οχήματα (βυτία, υδροφόρες) τρίτων εταιρειών – με δικούς τους ή δικούς μας οδηγούς – φροντίζουμε ώστε να υπάρχει πάντοτε επαρκής ανεφοδιασμός των πυροσβεστικών δυνάμεων σε νερό, με στόχο την αποτελεσματική παρέμβαση και την έγκαιρη καταπολέμηση της πυρκαγιάς.

Εκτός από την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας (Νότια και Ανατολική Αττική, βόρεια προάστια, Πειραιάς, Υμηττός, Πεντέλη κ.ά.), ο ιδιόκτητος στόλος μας από υδροφόρα οχήματα έχει επίσης τη δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες δασοπυρόσβεσης πολλών περιοχών και εκτός Αττικής, από τα Μέγαρα και τον Ασπρόπυργο ως την Ελευσίνα και την Κόρινθο. Διαρκές μέλημά μας είναι η προστασία του δασικού πλούτου της χώρα μας – και η οργάνωση της εταιρείας μας αποβλέπει στην καλύτερη και πληρέστερη δυνατή κάλυψη των αναγκών σε νερό με όσες υδροφόρες απαιτήσουν οι περιστάσεις.